Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες - ΛΟΓΟΥ ΧΑΡΙΣ

Κέντρο Αποκατάστασης Λόγου & Μάθησης 


ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 Η Λογοθεραπεία είναι μια από τις επιστήμες που μελετούν τις διαταραχές του λόγου που εμφανίζονται στα παιδιά και στους ενήλικες. Μελετά τις αιτίες που τις προκαλούν καθώς επίσης και ποια θα είναι η εξέλιξη αυτών. Ενημερώνει τους γονείς για τους τρόπους πρόληψης από αυτές και αναλαμβάνει, σε συνεργασία πολλές φορές και με άλλες ειδικότητες, την αντιμετώπισή τους.

 Στην λογοθεραπεία λέγοντας διαταραχές λόγου αναφέρουμε όλες τις αποκλίσεις από την φυσιολογική εξέλιξη του λόγου. Οι αποκλίσεις αυτές μπορεί να αφορούν:

Τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν εξαρτώνται από την φύση των δυσκολιών, από τον βαθμό της διαταραχής καθώς επίσης και από την έγκαιρη διάγνωση της διαταραχής. Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση τόσο καλύτερη η πρόγνωση.

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Εργοθεραπεία είναι η εφαρμοσμένη επιστήμη και το επάγγελμα που παρέχει εξειδικευμένη θεραπευτική αγωγή, για να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν, να επανακτήσουν και να διατηρήσουν ικανότητες απαραίτητες για να συμμετάσχουν σε όλες τις εκφράσεις της ζωής τους.

Η Εργοθεραπεία προσφέρει σε ένα παιδί την ικανότητα και την αυτοπεποίθηση να ανταπεξέλθει και να ανταποκριθεί με επιτυχία σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Πράγματα που για άλλα παιδιά γίνονται αυτόματα, για άλλα παιδιά χρειάζεται ειδική προετοιμασία.

Η Εργοθεραπεία εντοπίζει τις δυσκολίες του παιδιού, διερευνά τις αιτίες τους και το βοηθά να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να καταφέρει ότι και τα παιδιά της ηλικίας του.

Επειδή η εργοθεραπεία δεν είναι και δεν λειτουργεί ως μάθημα αρέσει πολύ στα παιδιά που έρχονται σε επαφή μαζί της. Ο/Η εργοθεραπεύτρια/ης χρησιμοποιεί πολλά παιχνίδια κάθε τύπου, ομαδικά, ατομικά,κινητικά, επιτραπέζια, συναρμολόγηση, επιδεξιότητας, φαντασίας, παραδοσιακά, αυτοσχέδια κ.α. Τέτοια ώστε να ανταποκρίνονται στους θεραπευτικούς στόχους που έχει θέσει.

Το παιδί λοιπόν που θα παραπεμφθεί σε έναν εργοθεραπευτή θα αξιολογηθεί, όσον αφορά τις ελλείψεις και τις ανάγκες του, μέσα από την παρατήρηση και την χορήγηση ειδικών τεστ δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια ο θεραπευτής θα προσεγγίσει το παιδί και θα κάνει μαζί του δραστηριότητες που θα αποσκοπούν στη συμπλήρωση των ελλείψεων του.